Droom en Leef Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring en het cookie-beleid van Droom en Leef. Droom en Leef is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het bezoeken van onze website. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens die wij op een andere manier hebben verkregen.
Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle privacygevoelige informatie aan ons verstrekt, verwerken wij volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG/GDPR. Droom en Leef zet zich naar alle redelijkheid in om privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen. Als de wet, de rechtspraak, ons beleid of onze bedrijfsvoering daarom vraagt zullen wij deze verklaring daar zonder voorafgaande kennisgeving op aanpassen. De laatste versie van deze verklaring staat op onze website.

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

Droom en Leef maakt een onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien van bewust bent. Wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht. Deze algemene bezoekgegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze websites. Hierdoor zijn wij onder andere in staat om de werking van onze website en dienstverlening te blijven optimaliseren. Droom en Leef zet zich naar alle redelijkheid in om deze gegevens te anonimiseren. Wij verstrekken deze passief verkregen gegevens niet aan derden.
Droom en Leef verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt zoals bijvoorbeeld uw naam en emailadres. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u een contactformulier invult of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is geheel vrijwillig en dient om u de dienst te verlenen waar u om vraagt. We verzamelen geen andere gegevens dan degene die u zelf verstrekt.
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten en onderhouden van ons relatiebestand. Deze gegevens worden door ons bewaard zolang als naar de aard van de informatie en activiteit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Als u een relatie heeft met Droom en Leef, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet meer wilt worden benaderd door Droom en Leef of als u uw dossier wilt laten verwijderen. We voeren geen postadres, dus kunt u dit verzoek alleen indienen per email gericht aan privacy@dreamandlive.org.

COOKIES

Wij maken bij onze internetdiensten gebruik van cookies: alle inlog acties met je account zullen stuklopen zonder cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser bij u lokaal wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt het gebruik van cookies weigeren en uitzetten via uw browser. Dit kan echter betekenen dat bepaalde functionaliteiten of gedeeltes van onze website niet correct functioneren of toegankelijk zijn.
Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze internetdiensten, maakt Droom en Leef gebruik van Google Analytics. Google bewaart deze data buiten de EU en kan deze informatie aan derden verschaffen als Google wettelijk daartoe verplicht is of als deze derden de informatie namens Google verwerken. Droom en Leef heeft hier geen invloed op. Lees het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Droom en Leef kan dit privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om dit statement regelmatig op wijzigingen na te gaan.